Pling i plural

Pling är ordet.

Plural för pling är pling, plingen, plings och plingens.

Vad är plural för pling?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pling. Plural av pling är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pling.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pling. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pling har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pling?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pling så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pling

Du kan också söka efter pling direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pling

Mer information om ordet pling:

Ordet pling består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på pling?

Följande ord rimmar med pling: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 17 ord som på något sätt liknar ordet pling Här kommer de tio första: återkoppling, dumpling, gulhämpling, hämpling, Internetuppkoppling, internetuppkoppling, koppling, kopplingsschema, kopplingston och krympling.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord