Koppling i plural

Koppling är ordet.

Plural för koppling är kopplingar, kopplingarna, kopplingars och kopplingarnas.

Vad är plural för koppling?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet koppling. Plural av koppling är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet koppling.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet koppling. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet koppling har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder koppling?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av koppling så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/koppling

Du kan också söka efter koppling direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=koppling

Mer information om ordet koppling:

Ordet koppling består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till koppling:

Koppling har dessa synonymer: anknytning, anslutning, förbindelse, länk, sammanhang

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet koppling, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på koppling?

Följande ord rimmar med koppling: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet koppling: återkoppling, Internetuppkoppling, internetuppkoppling, kopplingsschema, kopplingston, sammankoppling, tjuvkoppling och uppkoppling.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord