Återkoppling i plural

Återkoppling är ordet.

Plural för återkoppling är återkopplingar, återkopplingarna, återkopplingars och återkopplingarnas.

Vad är plural för återkoppling?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet återkoppling. Plural av återkoppling är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet återkoppling.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet återkoppling. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet återkoppling har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder återkoppling?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av återkoppling så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/återkoppling

Du kan också söka efter återkoppling direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=återkoppling

Mer information om ordet återkoppling:

Ordet återkoppling består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till återkoppling:

Återkoppling har dessa synonymer: feedback

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet återkoppling, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på återkoppling?

Följande ord rimmar med återkoppling: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord