Sting i plural

Sting är ordet.

Plural för sting är sting, stingen, stings och stingens.

Vad är plural för sting?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sting. Plural av sting är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sting.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sting. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sting har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sting?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sting så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sting

Du kan också söka efter sting direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sting

Mer information om ordet sting:

Ordet sting består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till sting:

Sting har dessa synonymer: stick

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sting, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sting?

Följande ord rimmar med sting: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sving, thing, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet sting: börsting, distingerad, fästing, landsting, landstingsägd, minsting och solsting.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord