Solsting i plural

Solsting är ordet.

Plural för solsting är solsting, solstingen, solstings och solstingens.

Vad är plural för solsting?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet solsting. Plural av solsting är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet solsting.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet solsting. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet solsting har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder solsting?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av solsting så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/solsting

Du kan också söka efter solsting direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=solsting

Mer information om ordet solsting:

Ordet solsting består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på solsting?

Följande ord rimmar med solsting: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord