Sving i plural

Sving är ordet.

Plural för sving är svingar, svingarna, svingars och svingarnas.

Vad är plural för sving?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sving. Plural av sving är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sving.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sving. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sving har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sving?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sving så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sving

Du kan också söka efter sving direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sving

Mer information om ordet sving:

Ordet sving består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till sving:

Sving har dessa synonymer: gunga

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet sving, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på sving?

Följande ord rimmar med sving: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, thing, tjing, tving, amning, beting, boning.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 7 ord som på något sätt liknar ordet sving: flygplansvinge, måsvinge, måsvingeeffekt, rallarsving, svingad, svingård och uppsving.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord