Hämpling i plural

Hämpling är ordet.

Plural för hämpling är hämplingar, hämplingarna, hämplingars och hämplingarnas.

Vad är plural för hämpling?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hämpling. Plural av hämpling är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hämpling.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hämpling. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hämpling har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hämpling?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hämpling så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hämpling

Du kan också söka efter hämpling direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hämpling

Mer information om ordet hämpling:

Ordet hämpling består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på hämpling?

Följande ord rimmar med hämpling: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2 ord som på något sätt liknar ordet hämpling: gulhämpling och vinterhämpling.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord