Plikttrogen i plural

Plikttrogen är ordet.

Plural för plikttrogen är plikttrogna.

Vad är plural för plikttrogen?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet plikttrogen. Plural av plikttrogen är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet plikttrogen.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet plikttrogen. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet plikttrogen har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder plikttrogen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av plikttrogen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/plikttrogen

Du kan också söka efter plikttrogen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=plikttrogen

Mer information om ordet plikttrogen:

Ordet plikttrogen består allt som allt av 11 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 11 bokstäverna är 8, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till plikttrogen:

Plikttrogen har dessa synonymer: lojal, nitisk, trofast

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet plikttrogen, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på plikttrogen?

Följande ord rimmar med plikttrogen: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord