Betoning i plural

Betoning är ordet.

Plural för betoning är betoningar, betoningarna, betoningars och betoningarnas.

Vad är plural för betoning?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet betoning. Plural av betoning är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet betoning.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet betoning. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet betoning har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder betoning?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av betoning så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/betoning

Du kan också söka efter betoning direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=betoning

Mer information om ordet betoning:

Ordet betoning består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till betoning:

Betoning har dessa synonymer: accentuering, eftertryck, emfas, tonvikt, understryka

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet betoning, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på betoning?

Följande ord rimmar med betoning: ding, king, ring, ting, aning, bling, kring, pling, sting, sving, thing, tjing, tving, amning, beting.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord