Bevattningstimer i plural

Bevattningstimer är ordet.

Plural för bevattningstimer är bevattningstimrar, bevattningstimrarna, bevattningstimrars och bevattningstimrarnas.

Vad är plural för bevattningstimer?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bevattningstimer. Plural av bevattningstimer är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bevattningstimer.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bevattningstimer. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bevattningstimer har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bevattningstimer?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bevattningstimer så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bevattningstimer

Du kan också söka efter bevattningstimer direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bevattningstimer

Mer information om ordet bevattningstimer:

Ordet bevattningstimer består allt som allt av 16 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 16 bokstäverna är 11, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5.

Vad rimmar på bevattningstimer?

Följande ord rimmar med bevattningstimer: er, cer, Jer, ler, mer, ner, Per, per, uer, aber, azer, boer, eder, eger, eker.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord