Pund i plural

Pund är ordet.

Plural för pund är pund, punden, punds och pundens.

Pund kan både vara en viktenhet eller en valuta;
1 pund = 453,59237 gram
1 Brittiskt pund = 11,40 SEK (januari 2021)

Vad är plural för pund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet pund. Plural av pund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet pund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet pund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet pund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder pund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av pund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/pund

Du kan också söka efter pund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=pund

Mer information om ordet pund:

Ordet pund består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på pund?

Följande ord rimmar med pund: hund, kund, Lund, lund, mund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet pund: gallupundersökning, pundare, pundhuvud, pundis, pundo, pundsedel, skålpund och skeppund.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord