Sound i plural

Sound är ordet.

Plural för sound är sound, sounden, sounds och soundens.

Vad är plural för sound?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet sound. Plural av sound är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet sound.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet sound. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet sound har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder sound?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av sound så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/sound

Du kan också söka efter sound direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=sound

Mer information om ordet sound:

Ordet sound består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på sound?

Följande ord rimmar med sound: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet sound: soundtrack.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord