Stund i plural

Stund är ordet.

Plural för stund är stunder, stunderna, stunders och stundernas.

Vad är plural för stund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet stund. Plural av stund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet stund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet stund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet stund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder stund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av stund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/stund

Du kan också söka efter stund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=stund

Mer information om ordet stund:

Ordet stund består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till stund:

Stund har dessa synonymer: tag, tillfälle, ögonblick

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet stund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på stund?

Följande ord rimmar med stund: hund, kund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 8 ord som på något sätt liknar ordet stund: fikastund, frågestund, minnesstund, morgonstund, morronstund, pratstund, pysselstund och stundlig.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord