Mund i plural

Mund är ordet.

Plural för mund är munde, mundene, mundes och mundenes.

Vad är plural för mund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mund. Plural av mund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mund

Du kan också söka efter mund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mund

Mer information om ordet mund:

Ordet mund består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på mund?

Följande ord rimmar med mund: hund, kund, Lund, lund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet mund: inmundigande, kommundirektör och mundering.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord