Kund i plural

Kund är ordet.

Plural för kund är kunder, kunderna, kunders och kundernas.

Vad är plural för kund?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kund. Plural av kund är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kund.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kund. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kund har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kund?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kund så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kund

Du kan också söka efter kund direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kund

Mer information om ordet kund:

Ordet kund består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till kund:

Kund har dessa synonymer: avnämare, beställare, klient, köpare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kund, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kund?

Följande ord rimmar med kund: hund, Lund, lund, mund, pund, rund, sund, avund, grund, osund, sound, stund, Edlund, Edmund, Eklund.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 31 ord som på något sätt liknar ordet kund Här kommer de tio första: bågsekund, kilosekund, kundkorg, kundnummer, kundresa, kundreskontra, kundtjänst, kundtoalett, kundundersökning och kundvagn.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord