Motiv i plural

Motiv är ordet.

Plural för motiv är motiv, motiven, motivs och motivens.

Vad är plural för motiv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet motiv. Plural av motiv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet motiv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet motiv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet motiv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder motiv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av motiv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/motiv

Du kan också söka efter motiv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=motiv

Mer information om ordet motiv:

Ordet motiv består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 6 synonymer inlagda.

Synonymer till motiv:

Motiv har dessa synonymer: anledning, avsikt, bevekelsegrund, skäl, syfte, ändamål

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet motiv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på motiv?

Följande ord rimmar med motiv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet motiv Här kommer de tio första: ånglokomotiv, diesellokomotiv, ledmotiv, lokomotiv, lokomotiveldare, lokomotivstall, motivation, motivationstalare, motiverad och motiverande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord