Kliv i plural

Kliv är ordet.

Plural för kliv är kliv, kliven, klivs och klivens.

Vad är plural för kliv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kliv. Plural av kliv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kliv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kliv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kliv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kliv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kliv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kliv

Du kan också söka efter kliv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kliv

Mer information om ordet kliv:

Ordet kliv består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till kliv:

Kliv har dessa synonymer: steg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kliv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kliv?

Följande ord rimmar med kliv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet kliv: älgakliv, folklivsforskare och överklivning.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord