Aktiv i plural

Aktiv är ordet.

Plural för aktiv är aktiva.

Vad är plural för aktiv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet aktiv. Plural av aktiv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet aktiv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet aktiv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet aktiv har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder aktiv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av aktiv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/aktiv

Du kan också söka efter aktiv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=aktiv

Mer information om ordet aktiv:

Ordet aktiv består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till aktiv:

Aktiv har dessa synonymer: engagerad, livlig, operativ, verksam

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet aktiv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på aktiv?

Följande ord rimmar med aktiv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 28 ord som på något sätt liknar ordet aktiv Här kommer de tio första: aktiverad, aktiverande, aktivering, aktiveringsenergi, aktiveringsinspektör, aktivist, aktivitet, aktivitetsfält, aktivitetsledare och aktivsida.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord