Liv i plural

Liv är ordet.

Plural för liv är liv, liven, livs och livens.

Vad är plural för liv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet liv. Plural av liv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet liv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet liv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet liv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder liv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av liv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/liv

Du kan också söka efter liv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=liv

Mer information om ordet liv:

Ordet liv består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 9 synonymer inlagda.

Synonymer till liv:

Liv har dessa synonymer: leva, leverne, midja, oljud, rabalder, rörelse, ståhej, tumult, väsnas

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet liv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på liv?

Följande ord rimmar med liv: giv, hiv, kiv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 102 ord som på något sätt liknar ordet liv Här kommer de tio första: älgakliv, återupplivning, avlivning, bolivian, boliviansk, bolivianska, efterbliven, extraliv, familjeliv och folklivsforskare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord