Dativ i plural

Dativ är ordet.

Plural för dativ är dativer, dativerna, dativers och dativernas.

Vad är plural för dativ?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dativ. Plural av dativ är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dativ.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dativ. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dativ har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dativ?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dativ så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dativ

Du kan också söka efter dativ direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dativ

Mer information om ordet dativ:

Ordet dativ består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på dativ?

Följande ord rimmar med dativ: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, kniv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet dativ: dativändelse, dativform, dativisk och dativobjekt.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord