Kniv i plural

Kniv är ordet.

Plural för kniv är knivar, knivarna, knivars och knivarnas.

Vad är plural för kniv?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kniv. Plural av kniv är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kniv.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kniv. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kniv har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kniv?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kniv så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kniv

Du kan också söka efter kniv direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kniv

Mer information om ordet kniv:

Ordet kniv består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till kniv:

Kniv har dessa synonymer: dolk, förskärare, stilett

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kniv, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kniv?

Följande ord rimmar med kniv: giv, hiv, kiv, liv, Liv, Siv, viv, driv, kliv, Lviv, naiv, oliv, aktiv, arkiv, dativ.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 37 ord som på något sätt liknar ordet kniv Här kommer de tio första: brödkniv, brytbladskniv, fällkniv, fickkniv, filékniv, jaktkniv, knivattack, knivblad, knivbråk och knivdåd.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord