Knivblad i plural

Knivblad är ordet.

Plural för knivblad är knivblad, knivbladen, knivblads och knivbladens.

Vad är plural för knivblad?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knivblad. Plural av knivblad är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knivblad.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knivblad. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knivblad har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knivblad?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knivblad så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knivblad

Du kan också söka efter knivblad direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knivblad

Mer information om ordet knivblad:

Ordet knivblad består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till knivblad:

Knivblad har dessa synonymer: egg

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet knivblad, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på knivblad?

Följande ord rimmar med knivblad: bad, kad, mad, rad, vad, agad, anad, asad, axad, blad, diad, duad, dyad, ekad, enad.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord