Knivbråk i plural

Knivbråk är ordet.

Plural för knivbråk är knivbråk, knivbråken, knivbråks och knivbråkens.

Vad är plural för knivbråk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knivbråk. Plural av knivbråk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knivbråk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knivbråk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knivbråk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knivbråk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knivbråk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knivbråk

Du kan också söka efter knivbråk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knivbråk

Mer information om ordet knivbråk:

Ordet knivbråk består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 6, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på knivbråk?

Följande ord rimmar med knivbråk: åk, båk, fåk, kåk, påk, pjåk, bråk, språk, stråk, bivråk, anspråk, nyspråk, ormvråk, valspråk, örnvråk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord