Knivdåd i plural

Knivdåd är ordet.

Plural för knivdåd är knivdåd, knivdåden, knivdåds och knivdådens.

Vad är plural för knivdåd?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet knivdåd. Plural av knivdåd är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet knivdåd.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet knivdåd. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet knivdåd har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder knivdåd?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av knivdåd så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/knivdåd

Du kan också söka efter knivdåd direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=knivdåd

Mer information om ordet knivdåd:

Ordet knivdåd består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på knivdåd?

Följande ord rimmar med knivdåd: dåd, nåd, råd, våd, bråd, oråd, tråd, beråd, öråd, applåd, illdåd, lagråd, samråd, sytråd, uppbåd.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord