Anspråk i plural

Anspråk är ordet.

Plural för anspråk är anspråk, anspråken, anspråks och anspråkens.

Vad är plural för anspråk?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet anspråk. Plural av anspråk är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet anspråk.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet anspråk. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet anspråk har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder anspråk?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av anspråk så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/anspråk

Du kan också söka efter anspråk direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=anspråk

Mer information om ordet anspråk:

Ordet anspråk består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till anspråk:

Anspråk har dessa synonymer: fordran, krav, mena

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet anspråk, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på anspråk?

Följande ord rimmar med anspråk: åk, båk, fåk, kåk, påk, pjåk, bråk, språk, stråk, bivråk, nyspråk, ormvråk, valspråk, örnvråk, ordspråk.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet anspråk: anspråksfull, anspråkslös, kordofanspråk och löneanspråk.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord