Krav i plural

Krav är ordet.

Plural för krav är krav, kraven, kravs och kravens.

Vad är plural för krav?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krav. Plural av krav är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krav.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krav. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krav har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder krav?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krav så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krav

Du kan också söka efter krav direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krav

Mer information om ordet krav:

Ordet krav består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till krav:

Krav har dessa synonymer: anspråk, begäran, fordran, villkor

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet krav, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på krav?

Följande ord rimmar med krav: av, hav, nav, lav, tav, vav, sav, kav, rav, drav, trav, glav, grav, klav, stav.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 15 ord som på något sätt liknar ordet krav Här kommer de tio första: avgångskrav, energikrävande, KRAV-märkning, kräva, kravall, krävande, kravatt, kravellbyggd, kravlande och kravlista.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord