Lav i plural

Lav är ordet.

Plural för lav är lavar, lavarna, lavars och lavarnas.

Vad är plural för lav?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet lav. Plural av lav är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet lav.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet lav. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet lav har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder lav?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av lav så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/lav

Du kan också söka efter lav direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=lav

Mer information om ordet lav:

Ordet lav består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1.

Vad rimmar på lav?

Följande ord rimmar med lav: av, hav, nav, tav, vav, sav, kav, rav, drav, trav, glav, grav, klav, stav, slav.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 55 ord som på något sätt liknar ordet lav Här kommer de tio första: allslavisk, baklava, bladlav, blåval, blåvingad, blåvit, burkslav, clavinet, elavbrott och galärslav.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord