Hav i plural

Hav är ordet.

Plural för hav är hav, haven, havs och havens.

Vad är plural för hav?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet hav. Plural av hav är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet hav.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet hav. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet hav har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder hav?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av hav så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/hav

Du kan också söka efter hav direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=hav

Mer information om ordet hav:

Ordet hav består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till hav:

Hav har dessa synonymer: ocean

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet hav, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på hav?

Följande ord rimmar med hav: av, nav, lav, tav, vav, sav, kav, rav, drav, trav, glav, grav, klav, stav, slav.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 90 ord som på något sätt liknar ordet hav Här kommer de tio första: affärsinnehavare, ängshaverrot, armhävning, åthävor, banktillgodohavande, befälhavare, behavioristisk, blockhavsdraba, bollhav och bollhåv.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord