Grav i plural

Grav är ordet.

Plural för grav är gravar, gravarna, gravars och gravarnas.

Vad är plural för grav?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet grav. Plural av grav är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet grav.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet grav. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet grav har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder grav?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av grav så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/grav

Du kan också söka efter grav direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=grav

Mer information om ordet grav:

Ordet grav består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till grav:

Grav har dessa synonymer: svår, viloplats

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet grav, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på grav?

Följande ord rimmar med grav: av, hav, nav, lav, tav, vav, sav, kav, rav, drav, trav, glav, klav, stav, slav.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 66 ord som på något sätt liknar ordet grav Här kommer de tio första: återbegravd, begravande, begravd, begravning, begravningsannons, begravningsbyrå, begravningsceremoni, begravningsentreprenör, begravningsgudstjänst och begravningsplats.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord