Kratta i plural

Kratta är ordet.

Plural för kratta är krattor, krattorna, krattors och krattornas.

Vad är plural för kratta?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kratta. Plural av kratta är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kratta.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kratta. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kratta har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kratta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kratta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kratta

Du kan också söka efter kratta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kratta

Mer information om ordet kratta:

Ordet kratta består allt som allt av 6 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 6 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 2 synonymer inlagda.

Synonymer till kratta:

Kratta har dessa synonymer: harka, räfsa

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kratta, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kratta?

Följande ord rimmar med kratta: ta, eta, sta, yta, åta, zeta, tuta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet kratta: kyrkråtta, skrattande och skrattanfall.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord