Data i plural

Data är ordet.

Plural för data är datat, datan, datans och datats.

Ursprungligt plural för data är datum.

Vad är plural för data?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet data. Plural av data är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet data.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet data. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet data har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder data?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av data så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/data

Du kan också söka efter data direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=data

Mer information om ordet data:

Ordet data består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 3 synonymer inlagda.

Synonymer till data:

Data har dessa synonymer: datorer inte, uppgifter, värden

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet data, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på data?

Följande ord rimmar med data: ta, eta, sta, yta, akta, anta, arta, Asta, avta, beta, bita, bota, byta, etta, feta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 18 ord som på något sätt liknar ordet data Här kommer de tio första: databank, databas, databashanterare, databehandling, datafil, datakompression, datamaskin, dataminne, datanörd och dataprogram.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord