Eta i plural

Eta är ordet.

Plural för eta är etan, etana, etans och etanas.

Vad är plural för eta?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet eta. Plural av eta är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet eta.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet eta. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet eta har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder eta?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av eta så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/eta

Du kan också söka efter eta direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=eta

Mer information om ordet eta:

Ordet eta består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på eta?

Följande ord rimmar med eta: ta, sta, yta, åta, zeta, tuta, vita, ysta, tita, veta, äta, akta, anta, arta, Asta.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 280 ord som på något sätt liknar ordet eta Här kommer de tio första: abbetal, acetat, ädelmetall, alkalimetall, allvetande, allvetare, andetag, aptitretande, aptitretare och arbetande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord