Krävande i plural

Krävande är ordet.

Plural för krävande är krävande.

Vad är plural för krävande?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet krävande. Plural av krävande är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet krävande.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet krävande. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet krävande har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder krävande?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av krävande så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/krävande

Du kan också söka efter krävande direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=krävande

Mer information om ordet krävande:

Ordet krävande består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 3. Vi har i vår databas även 10 synonymer inlagda.

Synonymer till krävande:

Krävande har dessa synonymer: ansträngande, bestämd, förpliktande, jobbig, mödosam, pressande, påfrestande, svår, tung, tungt

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet krävande, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på krävande?

Följande ord rimmar med krävande: de, ode, ide, jade, jude, lide, Adde, ande, mede, mode, rede, öde, Vide, vide, udde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 3 ord som på något sätt liknar ordet krävande: energikrävande, resurskrävande och tidskrävande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord