Ode i plural

Ode är ordet.

Plural för ode är oden, odena, odens och odenas.

Vad är plural för ode?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ode. Plural av ode är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ode.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ode. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ode har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ode?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ode så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ode

Du kan också söka efter ode direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ode

Mer information om ordet ode:

Ordet ode består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ode?

Följande ord rimmar med ode: de, ide, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 180 ord som på något sätt liknar ordet ode Här kommer de tio första: ackommoderad, ackommoderande, ackommodering, adoptivmoder, ägodel, ämbetsbroder, arvode, blodflöde, blodsbroder och bodega.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord