Mode i plural

Mode är ordet.

Plural för mode är moden, modena, modens och modenas.

Vad är plural för mode?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet mode. Plural av mode är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet mode.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet mode. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet mode har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder mode?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av mode så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/mode

Du kan också söka efter mode direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=mode

Mer information om ordet mode:

Ordet mode består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till mode:

Mode har dessa synonymer: trender

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet mode, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på mode?

Följande ord rimmar med mode: de, ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, rede, udde, vide, Vide, öde, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 72 ord som på något sätt liknar ordet mode Här kommer de tio första: ackommoderad, ackommoderande, ackommodering, adoptivmoder, drottningmoder, farmoder, flygplansmodell, fostermoder, gudmoder och höstmode.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord