Bonde i plural

Bonde är ordet.

Plural för bonde är bönder, bönderna, bönders och böndernas.

Vad är plural för bonde?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet bonde. Plural av bonde är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet bonde.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet bonde. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet bonde har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder bonde?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av bonde så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/bonde

Du kan också söka efter bonde direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=bonde

Mer information om ordet bonde:

Ordet bonde består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till bonde:

Bonde har dessa synonymer: farmare, jordbrukare, lantbrukare, lantman

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet bonde, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på bonde?

Följande ord rimmar med bonde: de, ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 26 ord som på något sätt liknar ordet bonde Här kommer de tio första: bondedotter, bondeförvandling, bondekedja, bondemarsch, bondepraktika, bondeslutspel, bondestorm, dambonde, dambondespel och drottningbonde.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord