De i plural

De är ordet.

Plural för de är de, dom och dessa.

Vad är plural för de?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet de. Plural av de är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet de.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet de. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet de har vi i vår databas 3 plural.

Vad betyder de?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av de så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/de

Du kan också söka efter de direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=de

Mer information om ordet de:

Ordet de består allt som allt av 2 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 2 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till de:

De har dessa synonymer: dom

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet de, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på de?

Följande ord rimmar med de: ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4623 ord som på något sätt liknar ordet de Här kommer de tio första: 20-kronorssedel, abderit, abderitisk, abdikerande, ablativändelse, abonnerande, aborterande, absorberande, abstraherande och accelererande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord