Öde i plural

Öde är ordet.

Plural för öde är öde.

Vad är plural för öde?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet öde. Plural av öde är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet öde.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet öde. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet öde har vi i vår databas 1 plural.

Vad betyder öde?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av öde så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/öde

Du kan också söka efter öde direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=öde

Mer information om ordet öde:

Ordet öde består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 5 synonymer inlagda.

Synonymer till öde:

Öde har dessa synonymer: enslig, folktom, obebodd, tom, ödslig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet öde, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på öde?

Följande ord rimmar med öde: de, ide, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 180 ord som på något sätt liknar ordet öde Här kommer de tio första: ackommoderad, ackommoderande, ackommodering, adoptivmoder, ägodel, ämbetsbroder, arvode, blodflöde, blodsbroder och bodega.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord