Ande i plural

Ande är ordet.

Plural för ande är andar, andarna, andars och andarnas.

Vad är plural för ande?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ande. Plural av ande är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ande.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ande. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ande har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ande?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ande så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ande

Du kan också söka efter ande direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ande

Mer information om ordet ande:

Ordet ande består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till ande:

Ande har dessa synonymer: själ, spöke, väsen, vålnad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet ande, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på ande?

Följande ord rimmar med ande: de, ide, ode, Adde, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 2642 ord som på något sätt liknar ordet ande Här kommer de tio första: abdikerande, ablativändelse, abonnerande, aborterande, absorberande, abstraherande, accelererande, accentuerande, accepterande och acklimatiserande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord