Väsen i plural

Väsen är ordet.

Plural för väsen är väsen, väsendena, väsens och väsendenas.

Vad är plural för väsen?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet väsen. Plural av väsen är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet väsen.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet väsen. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet väsen har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder väsen?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av väsen så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/väsen

Du kan också söka efter väsen direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=väsen

Mer information om ordet väsen:

Ordet väsen består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till väsen:

Väsen har dessa synonymer: ande, buller, larm, varelse

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet väsen, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på väsen?

Följande ord rimmar med väsen: en, ben, den, gen, hen, len, men, pen, ren, sen, ten, ven, Ven, yen, zen.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 13 ord som på något sätt liknar ordet väsen Här kommer de tio första: etappväsen, fabelväsen, fantasiväsen, naturväsen, oväsentlig, oväsentlighet, rättsväsen, rättsväsende, sagoväsen och skolväsen.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord