Spöke i plural

Spöke är ordet.

Plural för spöke är spöken, spökena, spökens och spökenas.

Vad är plural för spöke?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet spöke. Plural av spöke är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet spöke.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet spöke. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet spöke har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder spöke?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av spöke så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/spöke

Du kan också söka efter spöke direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=spöke

Mer information om ordet spöke:

Ordet spöke består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till spöke:

Spöke har dessa synonymer: ande, andeväsen, gast, vålnad

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet spöke, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på spöke?

Följande ord rimmar med spöke: eke, Nke, ske, Acke, boke, dike, Dike, hake, icke, lake, like, Loke, make, Ocke, puke.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 4 ord som på något sätt liknar ordet spöke: åkerspöke, hjärnspöke, tankespöke och vänsterspöke.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord