Dike i plural

Dike är ordet.

Plural för dike är diken, dikena, dikens och dikenas.

Vad är plural för dike?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dike. Plural av dike är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dike.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dike. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dike har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder dike?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dike så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dike

Du kan också söka efter dike direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dike

Mer information om ordet dike:

Ordet dike består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på dike?

Följande ord rimmar med dike: eke, Nke, ske, Acke, boke, Dike, hake, icke, lake, like, Loke, make, Ocke, puke, rike.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 9 ord som på något sätt liknar ordet dike: abdikerad, abdikerande, abdikering, dedikerad, heraldiker, indikerande, parodiker, perpendikel och syndikerande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord