Like i plural

Like är ordet.

Plural för like är likar, likarna, likars och likarnas.

Vad är plural för like?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet like. Plural av like är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet like.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet like. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet like har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder like?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av like så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/like

Du kan också söka efter like direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=like

Mer information om ordet like:

Ordet like består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till like:

Like har dessa synonymer: jämbördig

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet like, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på like?

Följande ord rimmar med like: eke, Nke, ske, Acke, boke, dike, Dike, hake, icke, lake, Loke, make, Ocke, puke, rike.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 11 ord som på något sätt liknar ordet like Här kommer de tio första: follikel, follikelcell, follikelfas, gelike, idylliker, jämlike, melankoliker, primordialfollikel, replikerande och röllikekrage.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord