Ide i plural

Ide är ordet.

Plural för ide är iden, idena, idens och idenas.

Vad är plural för ide?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet ide. Plural av ide är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet ide.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet ide. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet ide har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder ide?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av ide så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/ide

Du kan också söka efter ide direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=ide

Mer information om ordet ide:

Ordet ide består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 1, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2.

Vad rimmar på ide?

Följande ord rimmar med ide: de, ode, Adde, ande, jade, jude, lide, mede, mode, rede, udde, vide, Vide, öde, bonde.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 159 ord som på något sätt liknar ordet ide Här kommer de tio första: accidens, accidenser, accidenstryckeri, accidental, accidentell, afliden, ålderspresident, ambidextriös, antiderivata och avliden.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord