Dom i plural

Dom är ordet.

Plural för dom är de, dom och dessa.

Vad är plural för dom?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet dom. Plural av dom är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet dom.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet dom. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet dom har vi i vår databas 3 plural.

Vad betyder dom?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av dom så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/dom

Du kan också söka efter dom direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=dom

Mer information om ordet dom:

Ordet dom består allt som allt av 3 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 3 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 1. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till dom:

Dom har dessa synonymer: de, dem, domslut, utslag

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet dom, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på dom?

Följande ord rimmar med dom: om, bom, Dom, gom, iom, lom, mom, Rom, rom, som, tom, Tom, arom, atom, blom.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 167 ord som på något sätt liknar ordet dom Här kommer de tio första: abbotsdöme, abdomen, abdominal, ålderdomlig, ålderdomshem, appellationsdomstol, arbetsdomstol, ärkebiskopsdöme, assisterande domare och barndomsår.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord