Kräva i plural

Kräva är ordet.

Plural för kräva är krävor, krävorna, krävors och krävornas.

Vad är plural för kräva?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kräva. Plural av kräva är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kräva.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kräva. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kräva har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kräva?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kräva så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kräva

Du kan också söka efter kräva direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kräva

Mer information om ordet kräva:

Ordet kräva består allt som allt av 5 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 5 bokstäverna är 3, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 10 synonymer inlagda.

Synonymer till kräva:

Kräva har dessa synonymer: begära, erfordra, fodra, fordra, framtvinga, göra anspråk på, kräva, tarva, tvinga, yrka

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kräva, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kräva?

Följande ord rimmar med kräva: va, Eva, yva, Suva, kuva, veva, diva, giva, leva, liva, lova, kova, elva, huva, lava.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 6 ord som på något sätt liknar ordet kräva: energikrävande, kravall, krävande, kravatt, resurskrävande och tidskrävande.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord