Kravatt i plural

Kravatt är ordet.

Plural för kravatt är kravatter, kravatterna, kravatters och kravatternas.

Vad är plural för kravatt?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet kravatt. Plural av kravatt är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet kravatt.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet kravatt. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet kravatt har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder kravatt?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av kravatt så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/kravatt

Du kan också söka efter kravatt direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=kravatt

Mer information om ordet kravatt:

Ordet kravatt består allt som allt av 7 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 7 bokstäverna är 5, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till kravatt:

Kravatt har dessa synonymer: slips

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet kravatt, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på kravatt?

Följande ord rimmar med kravatt: att, datt, latt, Natt, natt, watt, gatt, katt, matt, fatt, patt, Matt, satt, ratt, hatt.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord