Giva i plural

Giva är ordet.

Plural för giva är givor, givorna, givors och givornas.

Vad är plural för giva?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet giva. Plural av giva är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet giva.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet giva. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet giva har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder giva?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av giva så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/giva

Du kan också söka efter giva direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=giva

Mer information om ordet giva:

Ordet giva består allt som allt av 4 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 4 bokstäverna är 2, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 2. Vi har i vår databas även 4 synonymer inlagda.

Synonymer till giva:

Giva har dessa synonymer: donera, ge, skänka, överlämna

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet giva, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på giva?

Följande ord rimmar med giva: va, Eva, yva, Alva, cava, diva, duva, elva, hava, hiva, huva, Java, java, kava, kiva.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 25 ord som på något sätt liknar ordet giva Här kommer de tio första: angivare, arbetsgivaravgift, arbetsgivare, bidragsgivare, blodgivare, energigivare, formgivare, försäkringsgivare, fullmaktsgivare och gästgivare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord