Arbetsgivare i plural

Arbetsgivare är ordet.

Plural för arbetsgivare är arbetsgivare, arbetsgivarna, arbetsgivares och arbetsgivarnas.

Vad är plural för arbetsgivare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet arbetsgivare. Plural av arbetsgivare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet arbetsgivare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet arbetsgivare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet arbetsgivare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder arbetsgivare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av arbetsgivare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/arbetsgivare

Du kan också söka efter arbetsgivare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=arbetsgivare

Mer information om ordet arbetsgivare:

Ordet arbetsgivare består allt som allt av 12 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 12 bokstäverna är 7, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 5. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till arbetsgivare:

Arbetsgivare har dessa synonymer: uppdragsgivare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet arbetsgivare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på arbetsgivare?

Följande ord rimmar med arbetsgivare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord