Angivare i plural

Angivare är ordet.

Plural för angivare är angivare, angivarna, angivares och angivarnas.

Vad är plural för angivare?

Plural, eller även pluralis, är en grammatisk böjningskategori (numerus) som betecknar flertal för ordet angivare. Plural av angivare är alltså en böjningsform som används när man talar om flertal av någonting som rör ordet angivare.

Motsatsen till plural är singular, vilket då betecknar ental för ordet angivare. Plural används i första hand för ordklasserna substantiv (saker och ting) och pronomen (ungefär istället för namn), men det förekommer även pluralböjelser för andra typer av ord.

För ordet angivare har vi i vår databas 4 plural.

Vad betyder angivare?

Om du vill lära dig mer om ordet eller innebörden av angivare så rekommenderar vi bland annat Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/angivare

Du kan också söka efter angivare direkt hos Google via denna länk: https://www.google.se/search?q=angivare

Mer information om ordet angivare:

Ordet angivare består allt som allt av 8 bokstäver, och innehåller inte några mellanslag. Det totala antalet konsonanter av de 8 bokstäverna är 4, medan antal vokaler av dessa bokstäver är 4. Vi har i vår databas även 1 synonymer inlagda.

Synonymer till angivare:

Angivare har dessa synonymer: tjallare

Synonymer är alltså ord som liknar eller är likadant som, i det här fallet angivare, och används för att berika språket. På latin så heter synonymi interpretatio som betyder tolkning av. Därmed kan man säga att synonymer är en annan tolkning av ett visst ord. Ordet som berättas kan alltså ha en annan synonym vilket underlättar språk vid tal och skrift - annars skulle det vara en konstant upprepning av samma ord.

Vad rimmar på angivare?

Följande ord rimmar med angivare: re, bre, fre, tre, acre, fore, hare, inre, nere, Nore, orre, pare, rare, syre, Tore.

Se mer rim i vårt rimlexikon som ni hittar på sajten rimlexikon.nu.

Liknande ord:

I vår databas har vi även data kring plural för ytterligare 1 ord som på något sätt liknar ordet angivare: långivare.


Se närliggande ord:

Föregående ord | Nästa ord